Medio maart 2022 zijn we gestart met "bijzondere ontmoetingen".

Gemiddeld komen we 1x per maand samen voor ofwel een koffietafelgesprek waarbij gespreksthema's centraal staan ofwel een activiteit.

Dit zal op een maandag zijn van 10-12 uur, maar in afstemming met elkaar kan afgeweken worden van de dag en tijd.

De samenkomst is regionaal georiënteerd voor personen met afasie uit de noordelijke provincies.

De standplaats kan wisselen, maar zal met name in Zuidlaren (Noord-Drenthe) zijn.

De deelnemers zijn uitbehandeld en hebben geleerd om te gaan met de blijvende communicatieveranderingen. 

De deelnemers voeren zelf de regie over de inhoud van de bijeenkomsten en komen samen tot zinvolle projecten waar voldoening en waardigheid uit gehaald wordt.

Het is dus een concept vóór en dóór personen met afasie in de chronische fase, waarbij eenieder wordt gestimuleerd zijn of haar kwaliteiten in te zetten.

 

Financiering

Er wordt per bijeenkomst een kleine eigen bijdrage gevraagd voor koffie, thee en lekkers evenals huur van de locatie. De Stichting zorgt ervoor dat de activiteiten en ondersteuning hierbij gefinancierd worden.

Heeft u vragen? Wilt u deelnemen?

Neem dan contact op!

Contact