• darkblurbg

Een grote groep Personen Met Afasie (PMA) beschikt vaak nog over voldoende kennis, vaardigheden en talenten welke niet altijd tot hun recht komen in onze hectische maatschappij.

Aan écht contact maken, hebben en voelen in welke vorm dan ook hecht de stichting veel waarde. Samen en alleen in de kracht staan door ervaringen en kwaliteiten te bundelen is daarbij het uitgangspunt.

De stichting levert een bijdrage aan een betekenisvol leven van PMA in de chronische fase. 

Dit doen we door:

  1. PMA in hun kracht te zetten, middels het ondersteunen van activiteiten volgens het dóór&vóór-principe;
  2. Te verbinden met gelijkgestemden middels bovenstaande activiteiten maar ook door bijzondere ontmoetingen te faciliteren waarin bepaalde thema’s zoals zingeving, relaties, van betekenis zijn, rouw-en verlies besproken worden;
  3. Samen te werken met Hogescholen en werkveldvragen uit te zetten namens of mét PMA;
  4. PMA podium te geven in het meedenken in vraagstukken of projecten;
  5. Input te leveren in de organisatie van een landelijke inspiratiedag voor PMA en naasten

De stichting is 1 april 2020 opgericht en bestaat uit een bestuur en Raad van Advies. De bestuursleden dragen zorg voor het mogelijk maken van het werk en toetsing van de doelstellingen. De Raad van Advies fungeert als sparringpartner op inhoud en borgt mede de kwaliteit. Zij verlenen allen vrijwillig hun diensten aan de stichting.

 

Vicky Voorbraak

Oprichter & Voorzitter

Annet Barelds

Penningmeester

Krista Woldring

Secretaris

Joost Hurkmans

Voorzitter Raad van Advies