• darkblurbg

Een grote groep Personen Met Afasie (PMA) beschikt vaak nog over voldoende kennis, vaardigheden en talenten welke niet altijd tot hun recht komen in onze hectische maatschappij.

Aan écht contact maken, hebben en voelen in welke vorm dan ook hecht de stichting veel waarde. Samen en alleen in de kracht staan door ervaringen en kwaliteiten te bundelen is daarbij het uitgangspunt.

De stichting levert een bijdrage aan een betekenisvol leven van PMA in de chronische fase vanuit empowerment, persoonlijke aandacht en (het kunnen voorzien in) het tijdelijk ontzorgen van de partner/mantelzorger.

De stichting is 1 april 2020 opgericht en bestaat uit een bestuur en Raad van Advies. De bestuursleden dragen zorg voor het mogelijk maken van het werk en toetsing van de doelstellingen. De Raad van Advies fungeert als sparringpartner op inhoud en voert controle uit op kwaliteit.

 

Vicky Voorbraak

Oprichter & Voorzitter

Gert-Jan Schuinder

Penningmeester

Krista Woldring

Secretaris

Joost Hurkmans

Voorzitter Raad van Advies