Nieuwsbrief herfst 2023

Gepubliceerd op: 22-12-2023

De dertiende nieuwsbrief vanuit de stichting. Elk seizoen praten we u bij over onze ontwikkelingen en activiteiten. Wensen u veel leesplezier!

Kies hier welke versie uw voorkeur heeft:

De algemene versie: bekijk hier

De afasievriendelijke versie: bekijk hier