Nieuwsbrief zomer 2023

Gepubliceerd op: 25-09-2023

De twaalfde nieuwsbrief vanuit de stichting. Elk seizoen praten we u bij over onze ontwikkelingen en activiteiten. Wensen u veel leesplezier!

Kies hier welke versie uw voorkeur heeft:

De algemene versie: bekijk hier

De afasievriendelijke versie: bekijk hier