Nieuwsbrief winter 2022-2023

Gepubliceerd op: 20-03-2023

De tiende nieuwsbrief vanuit de stichting. Elk seizoen praten we u bij over onze ontwikkelingen en activiteiten. Wensen u veel leesplezier!

Kies hier welke versie uw voorkeur heeft:

De algemene versie: bekijk hier

De afasievriendelijke versie: bekijk hier