Nieuwsbrief winter 2023-2024

Gepubliceerd op: 19-03-2024

De veertiende nieuwsbrief vanuit de stichting. Elk seizoen praten we u bij over onze ontwikkelingen en activiteiten. Wensen u veel leesplezier!

Kies hier welke versie uw voorkeur heeft:

De algemene versie: bekijk hier

De afasievriendelijke versie: bekijk hier